Dịch vụ luật sư

Luật Việt Kim có đối tác pháp lý tại nhiều quốc gia gồm: Campuchia, Đài Loan, Hàn Quốc và Canada. Hiện tại, Việt Kim vẫn đang tiếp tục hướng tới việc kết nối và thiết lập hệ thống đối tác pháp lý tại các khu vực, quốc gia lớn trên thế giới nhằm có thể cung cấp các dịch vụ pháp lý mang tính quốc tế.

Nguyên tắc cung cấp và sử dụng dịch vụ Luật sư

Đối với Luật sư: bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi khách hàng… (xem tiếp)

Đối với Luật sư: bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi khách hàng… (xem tiếp)

Đối với Luật sư: bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi khách hàng… (xem tiếp)

Download: Bộ nguyên tắc Đạo đức nghề nghiệp Luật sư

Download: Bộ nguyên tắc cung cấp và sử dụng dịch vụ Luật sư

Phân nhóm dịch vụ

Biểu phí dịch vụ luật sư

Lĩnh vực Đất đai – Nhà ở

  • Không có chuyên mục

Lĩnh vực: Doanh nghiệp

  • Không có chuyên mục

Lĩnh vực Tố tụng

  • Không có chuyên mục