Giải đáp trình tự thủ tục đăng ký cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ được tiến hành tại Phòng Quản lý đô thị – Uỷ ban nhân dân cấp Quận Huyện.

Hồ sơ xin phép Cấp bao gồm:

  • 1 Đơn xin Giấy phép xây dựng
  • 2 Bản vẽ thiết kế (Có thể sử dụng bản vẽ do hộ gia đình cá nhân tự thiết kế nếu đáp ứng các yêu cầu)
  • Bản cam kết bảo đảm an toàn khi thi công xây dựng công trình.

Thời gian giải quyết các thủ tục là 14 ngày.

Tại Hà Nội hầu hết thủ tục này đều đã được cập nhật thủ tục lên cổng Dịch vụ công, người dân có thể tiến hành thủ tục rất dễ dàng.

Lĩnh vực Đất đai – Nhà ở

  • Không có chuyên mục

Lĩnh vực: Doanh nghiệp

  • Không có chuyên mục

Lĩnh vực Tố tụng

  • Không có chuyên mục