Viên chức nhà nước có được làm giám đốc hợp tác xã

Với nền tảng truyền thống quan hệ lâu dài giữa Công ty Luật Việt Kim và Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội, ngày 18/04/2018, tại Hội nghị đối thoại nhà tuyển dụng được Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội tổ chức, Công ty Luật Việt Kim đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Khoa Luật – ĐHQGHN, đặt nền móng cho sự phát triển hợp tác sâu rộng hơn nữa trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tiếp nhận thực tập, tuyển dụng nhân sự và cung cấp các dịch vụ pháp lý.

Hai bên ghi nhận các nội dung hợp tác gồm:

– Hợp tác trong hoạt động hỗ trợ đào tạo nghành luật;

– Hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học ngành luật;

– Hợp tác trong hoạt động thực hành nghề luật;

– Hợp tác trong các hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý.

Qua các ghi nhận hợp tác trên, hai bên sẽ từng bước triển khai các chương trình nội dung hợp tác cụ thể trong từng thời điểm, trên nguyên tác trung thực, thiện chí và hợp tác cùng có lợi.

Lĩnh vực Đất đai – Nhà ở

  • Không có chuyên mục

Lĩnh vực: Doanh nghiệp

  • Không có chuyên mục

Lĩnh vực Tố tụng

  • Không có chuyên mục