Án phí dân sự là khoản tiền mà đương sự trong vụ án có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định của Tòa án. Án phí dân sự được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm […]

Giải đáp trình tự thủ tục đăng ký cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ được tiến hành tại Phòng Quản lý đô thị – Uỷ ban nhân dân cấp Quận Huyện. Hồ sơ xin phép Cấp bao gồm: 1 Đơn xin Giấy phép xây dựng 2 Bản vẽ thiết kế ...

GIẤY PHÉP LƯU HÀNH TỰ DO (CFS) ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Giấy phép lưu hành tự do đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định tại Luật quản lý ngoại thương năm 2017 và được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ...

GIẤY PHÉP LƯU HÀNH TỰ DO (CFS) ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Giấy phép lưu hành tự do đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định tại Luật quản lý ngoại thương năm 2017 và được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ...

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỀ ÁN PHÍ DÂN SỰ

Án phí dân sự là khoản tiền mà đương sự trong vụ án có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định của Tòa án. Án phí dân sự được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Nghị quyết ...

Lĩnh vực Đất đai – Nhà ở

  • Không có chuyên mục

Lĩnh vực: Doanh nghiệp

  • Không có chuyên mục

Lĩnh vực Tố tụng

  • Không có chuyên mục